با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه  دانشجویان طرح ۵

فایل سایت پروژه را می توانید از لینک ذیل دریافت نمائید .

سایت طرح 5

 عکس هوایی سایت

برنامه فیزیکی

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 10:54 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویان پایان نامه ( دانشگاه توحید )

پس از هماهنگی با همکاران گروه معماری ، تاریخ جدید جلسه ژوژمان نهایی مشخص گردید.

 صبح روز  سه شنبه دوازدهم اسفندماه هزار و سیصد و نود و سه

 

 ( 12 / 11/ 1393 )

 

مدارک لازم جهت دفاع از پروژه نهایی:

۱ـ فرم شماره ۲

۲ـ  رساله نهایی (4 نسخه) - جلد سرمه ای - با آرم دانشگاه و همچنین پایان نامه می بایست عطف داشته باشد.

۳ـ  ماکت

۴ـ   تابلوهای نهایی ـ شامل پوسترها و پرینت مدارک طراحی ـ (در ابعاد A2 یا A1)

۵ـ  فایلهای رایانه ای پروژه (جهت ارائه رایانه ای)

۶ـ  CD یا DVD مدارک پروژه (2 سری شامل متن رساله، نقشه های پروژه، تصاویر تابلوها و ...)

 

تذکر مهم:

- دانشجویان می بایست پیش از ارائه نهایی، فرم شماره ۲ ( مجوز ارائه نهایی ) را از آموزش تهیه نموده و در زمان ارائه تحویل دهند .

- نقص مدارك ذكرشده، موجب تاخير در اعلام نمره نهايي دانشجويان به آموزش جهت فراغت از تحصيل مي شود.

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 12:30 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویان پایان نامه ( دانشگاه توحید )

پس از هماهنگی با همکاران گروه معماری ، تاریخ جدید جلسه ژوژمان موقت مشخص گردید.

صبح روز سه شنبه پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و سه

 

 ( 05 / 11 / 1393 )

 

مدارک لازم جهت ارائه پروژه در ژوژمان موقت :

۱ـ تائیدیه استاد راهنما

۲ـ  رساله نهایی (یک نسخه) - طبق ضوابط دفترچه نگارش پایان نامه ، بدون صحافی

۳ـ  ماکت   ( ماکت اتودی )

۴ـ  پرینت مدارک طراحی(در ابعاد A2 یا A1) - بر روی کاغذ در مقیاس ارائه نهایی

 

 

تذکر مهم:

ـ بدیهی است پروژه دانشجویان در صورت نداشتن تایید استاد راهنما ، بررسی نخواهد شد.

ـ دانشجویانی که در جلسه ژوژمان موقت شرکت نکنند اجازه ارائه نهایی پروژه را نخواهند داشت .

ـ دانشجویانی که پروژه آنها در ژوژمان موقت تائید نشود می بایست در تحویل موقت بعدی شرکت نمایند .

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 12:28 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویانی که واحد کارآموزی را در ترم اول سال تحصیلی 94 - 93 انتخاب نموده اند

 ** مهلت تحویل گزارش کار آموزی تا روز یکشنبه مورخ19 / 11 / 1393می باشد .

دانشجویان توجه داشته باشند فرم های گزارش کارآموزی تنها با نامه تاییدیه قبول کارآموز در محل پیشنهاد شده و همچنین نطر و مهر و امضاء سرپرست کار آموزی در پای برگه های گزارش اعتبار داشته و قابل بررسی و نمره دادن می باشد .

در ضمن با گزارش تحویلی می بایست مستندات حضور شما در محل کارآموزی(نقشه ها و پرسپکتیوهای پروژه های انجام شده . تصاویر مربوط به کارگاه ( در صورت حضور در کارگاه) و .... )  تحویل گردد .

* توجه : فرم گزارش کارآموزی را می توانید از لینک مربوط به اطلاعیه دانشجویان کارآموزی - از نگاشت سی و یکم و یا انتشارات دانشگاه دریافت نمائید .

 ** توجه : مهلت فوق به هیچ عنوان تمدید نشده و در صورت عدم تحویل نمره مردودی برای دانشجو ثبت خواهد شد و دانشجو موظف به انتخاب واحد مجدد و گذراندن مجدد واحد کارآموزی خواهد بود .

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 0:42 | لینک  | 

قابل توجه دانشجویان درس (( طراحی معماری 5 ))

فهرست مدارک نهایی تحویل پروژه پایان ترم :

*     سایت پلان(محدوده بلوک)  به مقیاس                                                                            400 / 1

*     پلان پارکینگ , انباری ها , لابی ورودی (همکف) و بام   همراه با مبلمان و اندازه گذاری                                      فضاها به مقیاس                                                                                                     200 / 1

*     پلان طبقات (واحدها) همراه با مبلمان , نام گذاری و اندازه گذاری فضاها به مقیاس     200 / 1

*     پلان واحدها از هر تیپ متراژ یک نمونه (1خوابه , 2 خوابه , 3 خوابه و ....... و دوبلکس و پنت هاوس )           همراه با مبلمان , نام گذاری و اندازه گذاری فضاها به مقیاس                                              100 / 1 

*      برش طولی یا عرضی سایت (بلوک انتخابی و محدوده بلوک )  به مقیاس                           400 / 1

*     نماهای طولی بلوک به مقیاس                                                                          200 / 1

*     برش بلوک انتخابی , حداقل دو برش (طولی و عرضی) به مقیاس                                    200 / 1

*     پرسپکتیو داخلی (حداقل دو عدد از فضاهای عمومی بلوک و دو عدد از فضاهای واحدها به انتخاب دانشجو )

*     پرسپکتیو های خارجی در حد معرفی کامل بلوک

*     ماکت بلوک و محوطه اطراف (یک سوم سایت)  به مقیاس                                     200 /1  

*     ماکت تحویل موقت  و  دفترچه مطالعات انجام شده در ابتدای ترم

 کلیه مدارک تحویلCD  وDVD*      

کلیه مدارک کرکسیونهای طول ترم و پوستیها در قالب آلبوم  A3 تحویل شود.

ابعاد نهایی ارائه پروژه 70 * 100 (سانتیمتر)

راندو وپرزانته کار , بنا بر انتخاب فردی دانشجو به نحوی که به ارائه هرچه بهتر و گویاتر پروژه کمک نماید.

**  بعد از ساعت اعلام شده پروژه ای تحویل گرفته نمی شود.

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 0:35 | لینک  | 

قابل توجه دانشجویان درس (( طراحی معماری 4 ))

فهرست مدارک نهایی تحویل پروژه پایان ترم :

سایت پلان به مقیاس 400 / 1

پلان مرجع طبقات همراه با مبلمان و نام گذاری فضاها به مقیاس     200 / 1

پلان اندازه گذاری طبقات و بام به مقیاس                                        200 / 1

پلان  مبلمان تیپ اتاقهای اقامتی و سوئیت ها  (هر کدام دو نمونه)          50 / 1

نماها  (چهارنما) به مقیاس 200 / 1

برش ها ( 2 برش,که از پله ها عبورکرده و ارتباطات داخلی را به خوبی بیان کند) به مقیاس 200 / 1

پرسپکتیو داخلی  (دو عدد از لابی و دو عدد از فضاهای اصلی و عمومی )

پرسپکتیو خارجی در حد معرفی کامل مجموعه

ماکت مجموعه به مقیاس                                                                400 / 1

CD / DVD   کلیه مدارک پروژه + دفترچه مطالعات انجام شده در ابتدای ترم

کلیه مدارک کرکسیونهای طول ترم و پوستیها در قالب آلبوم  A3 تحویل شود.

ابعاد نهایی ارائه پروژه 70 * 100 (سانتیمتر)

راندو وپرزانته کار , بنا بر انتخاب فردی دانشجو به نحوی که به ارائه هرچه بهتر و گویاتر پروژه کمک نماید .

بعد از ساعت اعلام شده پروژه ای تحویل گرفته نمی شود .

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 0:33 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویان درس (( طراحی معماری 3 ))

فهرست مدارک نهایی تحویل پروژه پایان ترم :

سایت پلان به مقیاس                                                                       400 / 1

پلان مرجع طبقات همراه با مبلمان و نام گذاری فضاها به مقیاس     200 / 1

پلان اندازه گذاری طبقات و بام به مقیاس                                         200 / 1

نماها  (حداقل 2 نما) به مقیاس                                                                200 / 1

برش ها ( 2 برش,که از پله ها عبورکرده و ارتباطات داخلی را به خوبی بیان کند) به مقیاس 200 / 1

پرسپکتیو داخلی  (چهار عدد از فضاهای اصلی و عمومی )

پرسپکتیو خارجی در حد معرفی کامل مجموعه

ماکت مجموعه به مقیاس                                                                300 / 1

CD / DVD   کلیه مدارک پروژه + دفترچه مطالعات انجام شده در ابتدای ترم

کلیه مدارک کرکسیونهای طول ترم و پوستیها در قالب آلبوم  A3 تحویل شود.

ابعاد نهایی ارائه پروژه 100 * 70 (سانتیمتر)

راندو وپرزانته کار , بنا بر انتخاب فردی دانشجو به نحوی که به ارائه هرچه بهتر و گویاتر پروژه کمک نماید .

بعد از ساعت اعلام شده پروژه ای تحویل گرفته نمی شود .

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 0:30 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویان  طرح ۲ ( دانشگاه روزبهان )

 

فهرست مدارک نهایی تحویل پروژه پایان ترم :

سایت پلان به مقیاس 200 / 1

پلان مرجع طبقات همراه با مبلمان و نام گذاری فضاها به مقیاس 100 / 1

پلان اندازه گذاری طبقات و بام به مقیاس 100 / 1

نماها به مقیاس 100 / 1

برش ها ( 2 برش,که از پله ها عبورکرده و ارتباطات داخلی را به خوبی بیان کندبه مقیاس 100 / 1

پرسپکتیو داخلی  (دو عدد از فضاهای اصلی و عمومی )

پرسپکتیو خارجی در حد معرفی کامل مجموعه (حداقل 2 عدد)

ماکت مجموعه به مقیاس 100 / 1

CD / DVD   کلیه مدارک پروژه +  مطالعات انجام شده در ابتدای ترم

کلیه مدارک کرکسیونهای طول ترم و پوستیها در قالب آلبوم  A3 تحویل شود.

ابعاد نهایی ارائه پروژه 100 * 70 (سانتیمتر)

راندو وپرزانته کار , بنا بر انتخاب فردی دانشجو به نحوی که به ارائه هرچه بهتر و گویاتر پروژه کمک نماید . 

** بعد از ساعت اعلام شده پروژه ای تحویل گرفته نمی شود .

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 0:24 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویان عزیز

تاریخ تحویل پروژه های نهائی به شرح ذیل می باشد :

 

۱ - طرح ۳ ( آتلیه دانشگاه توحید ) یکشنبه مورخ  19 / 11 / 1393  از ساعت 10 الی 12

 

۲ - طرح ۴ ( آتلیه دانشگاه توحید ) یکشنبه مورخ  19 / 11 / 1393  از ساعت 10 الی 12

 

۳ - طرح ۵ ( آتلیه دانشگاه توحید ) سه شنبه مورخ 21 / 11 / 1393  از ساعت 10 الی 12

 

۴ - کارآموزی ( دانشجویان دانشگاه توحید ) یکشنبه مورخ  19 / 11 / 1393   

 

۵ - طرح ۲ ( آتلیه دانشگاه روزبهان )سه شنبه مورخ 21 / 11 / 1393از ساعت 12 الی 14

 

مدارک تحویل پروزه ها در اطلاعیه های بعد مشخص شده است.

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 0:20 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویان پایان نامه

جهت انجام کرکسیون صبح روز یکشنبه مورخ  1393/11/05  در دانشگاه توحید حضور خواهم یافت.

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 4:34 | لینک  |