با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویان آتلیه های طراحی

۱ .   تاریخ تحویل پروژه آتلیه های  طرح ۳ , طرح ۴ وطرح ۵  دانشگاهتوحید به شرح ذیل می باشد :

 

  • طرح  ۳ :

روز یکشنبه مورخ 25 / 11/ 1394  ساعت 12 

ـ برای اطلاع از مدارک خواسته شده و مقیاس مدارک به لینک زیر رجوع شود .

مدارک تحویل پروژه

 

  • طرح ۴  :

روز یکشنبه مورخ 25 / 11/ 1394  ساعت ۱۲  

ـ برای اطلاع از مدارک خواسته شده و مقیاس مدارک به لینک زیر رجوع شود .

مدارک تحویل پروژه

 

  • طرح  ۵  :

روز سه شنبه مورخ 27 / 11/ 1394 ساعت ۱۲  

ـ برای اطلاع از مدارک خواسته شده و مقیاس مدارک به لینک زیر رجوع شود .

مدارک تحویل پروژه

 

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 23:45 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویانی که واحد کارآموزی را در ترم اول سال تحصیلی 94 - 95  انتخاب نموده اند

 ** مهلت تحویل گزارش کار آموزی تا روز یکشنبه مورخ 1394/11/25 (بیست و پنجم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و چهار) می باشد .

دانشجویان توجه داشته باشند فرم های گزارش کارآموزی تنها با نامه تاییدیه قبول کارآموز در محل پیشنهاد شده و همچنین نطر و مهر و امضاء سرپرست کار آموزی در پای برگه های گزارش اعتبار داشته و قابل بررسی و نمره دادن می باشد .

در ضمن با گزارش تحویلی می بایست مستندات حضور شما در محل کارآموزی(نقشه ها و پرسپکتیوهای پروژه های انجام شده , تصاویر مربوط به کارگاه ( در صورت حضور در کارگاه) و .... )  تحویل گردد .

* توجه : فرم گزارش کارآموزی را می توانید از لینک مربوط به اطلاعیه دانشجویان کارآموزی - از نگاشت سی و یکم و یا انتشارات دانشگاه دریافت نمائید .

 ** توجه : مهلت فوق به هیچ عنوان تمدید نشده و در صورت عدم تحویل نمره مردودی برای دانشجو ثبت خواهد شد و دانشجو موظف به انتخاب واحد مجدد و گذراندن مجدد واحد کارآموزی خواهد بود .

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 23:29 | لینک  | 

 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویان پایان نامه ( دانشگاه توحید )

پس از هماهنگی با همکاران گروه معماری تاریخ جدید ارائه پروژه نهائی برای دانشجویانی که در ژوژمان موقت  شرکت نموده و مجوز ارائه کسب نموده اند مشخص گردید :

  صبح روز یکشنبه پنجم مهرماه هزار و سیصد و نود و چهار

 

 ( 05 / 07 / 1394 )

 

مدارک لازم جهت دفاع از پروژه نهایی:

۱ـ فرم شماره ۲

۲ـ  رساله نهایی (4 نسخه) - جلد سرمه ای - با آرم دانشگاه و همچنین پایان نامه می بایست عطف داشته باشد.

۳ـ  ماکت

۴ـ   تابلوهای نهایی ـ شامل پوسترها و پرینت مدارک طراحی ـ (در ابعاد A2 یا A1)

۵ـ  فایلهای رایانه ای پروژه (جهت ارائه رایانه ای)

۶ـ  CD یا DVD مدارک پروژه (2 سری شامل متن رساله، نقشه های پروژه، تصاویر تابلوها و ...)

 

تذکر مهم:

- دانشجویان می بایست پیش از ارائه نهایی، فرم شماره ۲ ( مجوز ارائه نهایی ) را از آموزش تهیه نموده و در زمان ارائه تحویل دهند .

- نقص مدارك ذكرشده، موجب تاخير در اعلام نمره نهايي دانشجويان به آموزش جهت فراغت از تحصيل مي شود.

- از ساعت 9 صبح جلسه ارائه پروژه ها آغاز خواهد شد .

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 10:48 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویان آتلیه  طرح 5 , دانشگاه پیام نور گرگان با توجه به تداخل برنامه ایجاد شده تاریخ تحویل از  روز یکشنبه مورخ 1394/05/18 به روز دوشنبه مورخ 1394/05/19 تغییر یافت.

ـ برای اطلاع از مدارک خواسته شده و مقیاس مدارک به لینک زیر رجوع شود .

مدارک تحویل پروژه

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 13:14 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویان پایان نامه ( دانشگاه توحید )

پس از هماهنگی با همکاران گروه معماری تاریخ جدید ارائه پروژه نهائی برای دانشجویانی که در ژوژمان موقت  شرکت نموده و مجوز ارائه کسب نموده اند مشخص گردید :

 روز یکشنبه هجدهم مردادماه هزار و سیصد و نود و چهار

 

 ( 18 / 05 / 1394 )

 

مدارک لازم جهت دفاع از پروژه نهایی:

۱ـ فرم شماره ۲

۲ـ  رساله نهایی (4 نسخه) - جلد سرمه ای - با آرم دانشگاه و همچنین پایان نامه می بایست عطف داشته باشد.

۳ـ  ماکت

۴ـ   تابلوهای نهایی ـ شامل پوسترها و پرینت مدارک طراحی ـ (در ابعاد A2 یا A1)

۵ـ  فایلهای رایانه ای پروژه (جهت ارائه رایانه ای)

۶ـ  CD یا DVD مدارک پروژه (2 سری شامل متن رساله، نقشه های پروژه، تصاویر تابلوها و ...)

 

تذکر مهم:

- دانشجویان می بایست پیش از ارائه نهایی، فرم شماره ۲ ( مجوز ارائه نهایی ) را از آموزش تهیه نموده و در زمان ارائه تحویل دهند .

- نقص مدارك ذكرشده، موجب تاخير در اعلام نمره نهايي دانشجويان به آموزش جهت فراغت از تحصيل مي شود.

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 13:10 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویان پایان نامه ( دانشگاه توحید )

پس از بررسی پروژه های ارائه شده در ژوژمان موقت روز سه شنبه مورخ 1394/05/06 به تشخیص اساتید ژوژمان پروژه دانشجویان ذیل اجازه تحویل نهایی را نداشته و نیاز به کرکسیون بیشتر دارند تا پس از کرکسیون با اساتید راهنما و تکمیل ,  پروژه را در ژوژمان موقت بعدی ارائه کنند .

1. مهدی قاسمپور 

2. حسین نژاد رستمی

3. سهیلا منافی

بقیه پروژه ها نیز نیاز به اصلاحاتی داشته اند که در صورت عدم اصلاح در روز تحویل نهایی بررسی نخواهند شد.

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 13:6 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویان پایان نامه ( دانشگاه توحید )

پس از هماهنگی با همکاران گروه معماری ، تاریخ جدید جلسه ژوژمان موقت مشخص گردید.

 روز سه شنبه،  ششم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و  چهار

 

 ( 06 / 05 / 1394 )

 

مدارک لازم جهت ارائه پروژه در ژوژمان موقت :

۱ـ تائیدیه استاد راهنما

۲ـ  رساله نهایی (یک نسخه) - طبق ضوابط دفترچه نگارش پایان نامه ، بدون صحافی

۳ـ  ماکت   ( ماکت اتودی )

۴ـ  پرینت مدارک طراحی(در ابعاد A2 یا A1) - بر روی کاغذ در مقیاس ارائه نهایی

 

 

تذکر مهم:

ـ بدیهی است پروژه دانشجویان در صورت نداشتن تایید استاد راهنما ، بررسی نخواهد شد.

ـ دانشجویانی که در جلسه ژوژمان موقت شرکت نکنند اجازه ارائه نهایی پروژه را نخواهند داشت .

ـ دانشجویانی که پروژه آنها در ژوژمان موقت تائید نشود می بایست در تحویل موقت بعدی شرکت نمایند .

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 15:20 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویان آتلیه  طرح 5 دانشگاه پیام نور گرگان با توجه به هماهنگی انجام شده با مدیر گروه محترم تاریخ تحویل از  روز چهارشنبه مورخ 31 / 04/ 1394 به روز یکشنبه مورخ 1394/05/18 تغییر یافت.

ـ برای اطلاع از مدارک خواسته شده و مقیاس مدارک به لینک زیر رجوع شود .

مدارک تحویل پروژه

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 11:49 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویان آتلیه های طراحی

۱ .   تاریخ تحویل پروژه آتلیه های  طرح ۳ , طرح ۴ و طرح ۵  دانشگاهتوحید به شرح ذیل می باشد :

 

  • طرح  ۳ :

روز سه شنبه مورخ 23 / 04/ ۱۳۹4  ساعت 10 الی 12 

ـ برای اطلاع از مدارک خواسته شده و مقیاس مدارک به لینک زیر رجوع شود .

مدارک تحویل پروژه

 

  • طرح ۴  :

روز سه شنبه مورخ 23 / 04/ 1394  ساعت ۱۲ الی ۱۴ 

ـ برای اطلاع از مدارک خواسته شده و مقیاس مدارک به لینک زیر رجوع شود .

مدارک تحویل پروژه

 

  • طرح  ۵  :

روز سه شنبه مورخ 30 / 04/ 1394 ساعت ۱۲ الی ۱۴ 

ـ برای اطلاع از مدارک خواسته شده و مقیاس مدارک به لینک زیر رجوع شود .

مدارک تحویل پروژه

  

۲ . تاریخ تحویل پروژه آتلیه  طرح  ۵  دانشگاه پیام نور گرگان به شرح ذیل می باشد :

  • طرح  ۵ ( پیام نور گرگان )  :

روز چهارشنبه مورخ 31 / 04/ 1394 ساعت 12 الی 14 

ـ برای اطلاع از مدارک خواسته شده و مقیاس مدارک به لینک زیر رجوع شود .

مدارک تحویل پروژه

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 14:31 | لینک  | 

با نام و یاد معمار بزرگ هستی

قابل توجه دانشجویانی که واحد کارآموزی را در ترم دوم سال تحصیلی 94 - 93 انتخاب نموده اند

 ** مهلت تحویل گزارش کار آموزی تا روز دوشنبه مورخ 1394/04/29 (بیست و نهم تیرماه هزار و سیصد و نود و چهار) می باشد .

دانشجویان توجه داشته باشند فرم های گزارش کارآموزی تنها با نامه تاییدیه قبول کارآموز در محل پیشنهاد شده و همچنین نطر و مهر و امضاء سرپرست کار آموزی در پای برگه های گزارش اعتبار داشته و قابل بررسی و نمره دادن می باشد .

در ضمن با گزارش تحویلی می بایست مستندات حضور شما در محل کارآموزی(نقشه ها و پرسپکتیوهای پروژه های انجام شده , تصاویر مربوط به کارگاه ( در صورت حضور در کارگاه) و .... )  تحویل گردد .

* توجه : فرم گزارش کارآموزی را می توانید از لینک مربوط به اطلاعیه دانشجویان کارآموزی - از نگاشت سی و یکم و یا انتشارات دانشگاه دریافت نمائید .

 ** توجه : مهلت فوق به هیچ عنوان تمدید نشده و در صورت عدم تحویل نمره مردودی برای دانشجو ثبت خواهد شد و دانشجو موظف به انتخاب واحد مجدد و گذراندن مجدد واحد کارآموزی خواهد بود .

نوشته شده توسط سید اباذر موسوی خورشیدی در ساعت 13:12 | لینک  |